Obchodní podmínky

Objednáním knihy Jak prodat více díky affiliate marketingu potvrzuje zákazník i autor knihy svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Autorem knihy je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52
IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi autorem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila knihu Jak prodat více díky affiliate marketingu.

1. Obecné podmínky
1.1 Knihu Jak prodat více díky affiliate marketingu vydala společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen Autor.
1.2 Zákazník, který si zakoupí Knihu se nazývá zákazník.
1.3 Objednávka Knihy je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude zákazníkovi vystaven daňový doklad a zaslány Kniha poštou.

2. Práva a povinnosti zákazníka

2.1 Zákazník má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o vrácení peněz.

3. Práva a povinnosti Autora
3.1 Autor má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí zákazníka upozornit.

4. Ceny
4.1 Cena Knihy je 590 Kč s DPH, poštovné činí v ČR 70 Kč s DPH, na Slovensko 100 Kč s DPH.
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Autor prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali Knihu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci knihy, k zasílání novinek a úprav a k informování o dalších přidružených službách Autora.

V Pardubicích 1. 7. 2014, verze 1.0